Text

Náš nejužší pracovní tým tvoří tři mladí a pracovití lidé.
Zakládáme si na profesionalitě, kreativitě a osobním přístupu. To je pro naší práci zcela nezbytné.
Máme za sebou řadu realizací různého rozsahu, a proto neodmítáme ani menší projekty. Naopak!
Pokud máme možnost rozvinout náš kreativní potenciál, vrháme se do nich stejně odhodlaně, jako do projektů rozsáhlých.
Naše práce nás baví a naším hlavním cílem je, abyste to na našich projektech poznali.

motto

„Architektura musí být víc než jen krásná nebo účelná.
Musí na člověka zapůsobit, musí překvapovat.
Musí rozšiřovat obzory.“

Ing. Arch. Josef Dastych

architekt/jednatel člen České komory architektů, číslo autorizace ČKA 03863, obor architektura

Aleš Vyjidák

hlavní projektant

Ing. arch. Jiří Trnka

projektant

Spolupracujeme také se specialisty v oblasti technického zařízení budov (vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, zdravotní techniky), statiky, požární ochrany, dopravního řešení, rozpočtování staveb, posuzování vlivů staveb na životní prostředí a řadou dalších…