Text

Zakládáme si na profesionalitě, kreativitě a osobním přístupu. To je pro naší práci zcela nezbytné.
Máme za sebou řadu realizací různého rozsahu, a proto neodmítáme ani menší projekty. Naopak!
Pokud máme možnost rozvinout náš kreativní potenciál, vrháme se do nich stejně odhodlaně, jako do projektů rozsáhlých.
Naše práce nás baví a naším hlavním cílem je, abyste to na našich projektech poznali.

motto

„Luxus nespočívá v bohatství, ale v absenci vulgarity.“

Ing. Arch. Josef Dastych

architekt/jednatel člen České komory architektů, číslo autorizace ČKA 03863, obor architektura

ALEŠ VYJIDÁK

hlavní projektant

ING. ARCH. JIŘÍ TRNKA

architektonické a stavebně technické řešení

Doc. ING. PETR FAJMAN CSc.

stavebně konstrukční řešení

ING. ONDŘEJ PASÁČEK

technika prostředí staveb

RADEK ZDRAŽIL

elektroinstalace

LUDĚK ŠTĚCH

rozpočty staveb

ING. FRANTIŠEK DUDA

Nová zelená úsporám
průkazy energetické náročnosti budov

Spolupracujeme také s řadou specialistů v oblasti technického zařízení budov, inteligentních systémů budov, požární ochrany, dopravního řešení, gastro technologií, posuzování vlivů staveb na životní prostředí a dalších…