Logo Triglyph > projekty

urbanistické návrhy a koncepce

Nabízíme zpracování architektonických a urbanistických návrhů a studií a konceptů rozsáhlých stavebních záměrů. Nejčastěji se jedná o developerské projekty a ověřovací studie pro obce a městské části. Přípravná, návrhová, projekční a především inženýrská fáze záměru je v tomto měřítku zcela individuální v závislosti na daném rozsahu. Samostatně lze u naší kanceláře objednat i zpracování urbanistické koncepce jako podkladu pro další vývoj obce nebo městské části.

Níže naleznete koncepty, návrhy a realizace urbanistických záměrů, zpracovaných naší projekční kanceláří.